Prve tohtoročne stretnutie synapsie

29. januára 2015 sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie členov SYNAPSIE (neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou). v zasadačke Stretnutia sa zúčastnilo 33 zástupcov z MVO, zástupcov mesta a mestského zastupiteľstva.

Po privítaní a úvode Inge Doležalovou (SOCIALNY PREŠOV, o.z.) sa prítomným prihovoril aj zástupca primátorky, poslanec MsZ p. Štefan Kužma, ktorý víta túto iniciatívu a teší sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu. Pozvanie na SYNAPSIU prijal aj predseda Komisie sociálnej a bytovej, aj poslanec MsZ p. Rudolf Dupkala a ďalší člen tejto komisie, poslanec MsZ Martin Matejka.

Programom prvého stretnutia boli tieto témy:

  1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov, ktoré odprezentovala a odpovedala na otázky prítomných p. Jana Zakarovská, vedúca referátu starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby MsÚ.
  2. Kompetencie pracovníkov oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately odprezentovala p. Anna Liesenerová, Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ÚPSVaR Prešov.

Zároveň sme sa navzájom informovali o pripravovaných najbližších aktivitách, podujatiach jednotlivých organizácií na najbližšie obdobie.
Prítomným sa prihovoril aj predseda Komisie sociálnej a bytovej p. Rudolf Dupkala, ktorý sa teší na aktívnu spoluprácu s MVO v sociálnej oblasti a hlavne na osobné návštevy v jednotlivých organizáciách, aby sa nielen on, ale aj ďalší členovia komisie, poslanci oboznámili s ich činnosťou.
V závere SYNAPSIE prišla medzi nás aj vedúca Referátu starostlivosti o rodinu, deti a bývanie p. Terézia Bilasová, ktorá v krátkosti informovala o pripravovaných zmenách v otázkach sociálneho bývania.

zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_007 zasadnutie_synapsie_januar_2015_007
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_001 zasadnutie_synapsie_januar_2015_001
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_010 zasadnutie_synapsie_januar_2015_010
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_002 zasadnutie_synapsie_januar_2015_002
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_009 zasadnutie_synapsie_januar_2015_009
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_004 zasadnutie_synapsie_januar_2015_004
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_006 zasadnutie_synapsie_januar_2015_006
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_005 zasadnutie_synapsie_januar_2015_005
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_008 zasadnutie_synapsie_januar_2015_008
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_januar_2015_003 zasadnutie_synapsie_januar_2015_003

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy