Čísla v núdzi

112 krajské operačné stredisko (KOS) centrálny dispečing pohotovosti: dispečing rýchlej lekárskej pomoci, polície, hasičskej a záchrannej služby
155 KOS dispečing rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci, mobilnej intenzívnej jednotky
158   dispečing polície
150   dispečing hasičskej a záchrannej služby
159   dispečing mestskej polície
0800 800 818 národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 900 bezplatná poradenská linka pre závislých hráčov
0800 191 222 bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o rodinu

Odbor sociálnych služieb MsÚ Prešov

Mgr. Terézia Bilasová
poverená riadením odboru
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 051/3100 522
č.dv.: 221, 1. poschodie, Jarková 26

 Občianske združenia a nadácie Adresa

1.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Kukučínova 882/22
Prešov

2.

Územný spolok Slovenského červeného kríža - Jedáleň

Jarková č. 45
Prešov

3.

Záujmové združenie žien MYMAMY

Prostejovská č. 38
Prešov

4.

MAGIS o. z.

Konštantínova č. 2
Prešov

5.

Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska

Požiarnicka č. 17
Prešov

6.

Gréckokatolícka charita

Hlavná č. 2
Prešov

7.

SENIOR – OZAC Prešov

Bjornsonova č. 1
Prešov

8.

Jednota dôchodcov Slovenska

Exnárova č.24
Prešov

9.

Klub zdravotne postihnutých - TEHLIČKA

Sabinovská č. 80
Prešov

10.

OZ VENUŠE

Požiarnická č. 17
Prešov

11.

ZO SZTP

Volgogradská č. 5
Prešov

12.

Združenie žien Slovenska – OK Prešov

Volgogradská č. 8
Prešov

13.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Jarková č. 2
Prešov

14.

OR SZZP

Nám. mieru č. 2
Prešov

15.

ZO SZZP

Nám. mieru č. 2
Prešov

16.

ZO SZZP č. 122

Pionierska č. 12
Prešov

17.

SZZP – Okresné centrum

Sibírska č. 24
Prešov

18.

SZZP ZO č.4

Nám. mieru č. 2
Prešov

19.

Združenie vojnových poškodencov – invalidov Mestská organizácia

Čsl. Armády č. 7
Prešov

20.

OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Štúrova č. 23
Prešov

21.

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných - ZO

Jána Hollého
č. 11255/14 Prešov

22.

Občianske združenie Barlička

sídlo:
Prostejovská 38
prevádzka:
Centrum mládeže Radosť
Matice Slovenskej 13
080 01 Prešov

Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Mgr. Terézia Bilasová
poverená riadením odboru
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 051/3100 522
č.dv.: 221, 1. poschodie, Jarková 26

Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

PhDr. Jana Zakarovská
poverená riadením oddelenia
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. : 3100 527
č.dv.: 206, 1. poschodie, Jarková 26


Centrum právnej pomoci - Kancelária Prešov

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Slovenská 40
080 01  Prešov
Iné kontakty:
Tel: 051 / 749 54 44
Fax: 051 / 749 54 44
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelária verejného ochrancu práv

Korešpondenčná adresa:
Kancelária verejného
ochrancu práv
Nevädzová 5
0820 04 Bratislava 24
Adresa sídla:
Kancelária verejného
ochrancu práv
P.O. Box 1
82101 Bratislava-Ružinov
Iné kontakty:
Tel: 02/48 28 72 39
Fax: 02/48 28 72 03
web:www.vop.gov.sk/
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru v Prešove


0961-80-1111 (tel. ústredňa)
0961-80-3109 (fax)
www.minv.sk/?orpz_po
poslať správu

Vedenie OR PZ v Prešove

Riaditeľ okresného riaditeľstva: pplk. Mgr. MARIÁN LEŠKO
tel: 0961-80-3101 fax: 0961-80-3109

Zástupca riaditeľa: plk. JUDr. LADISLAV VASILENKO
tel: 0961-80-3101 fax: 0961-80-3109

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: mjr. PhDr. JÁN IŠTOŇA
tel: 0961-80-3400 fax: 0961-80-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. PETER LABANC
tel: 0961-80-3500 fax: 0961-80-3509

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. PETER FORGÁČ
tel: 0961-80-3601 fax: 0961-80-3609

Stránkové dni

PracoviskoPondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
Občianske, vodičské, zbrojné (*) preukazy, cestovné doklady a evidencia vozidiel:
OR PZ Prešov
Vajanského 32
080 01 Prešov
07.30 - 15.00 07:30 - 12:00 07.30 - 17.30 nestránkový deň 07:30 - 12:00
vysunuté pracovisko
Sabinov

Námestie slobody 85
083 01 Sabinov
07.30 - 15.00 07:30 - 12:00 07.30 - 17.30 nestránkový deň 07:30 - 12:00
Obhliadky motorových vozidiel:
OR PZ Prešov
Vajanského 32
080 01 Prešov
7:30, 10:00
a 13:00
8:00 a 10:00 7:30, 10:00,
13:00 a 16:00
nestránkový deň 7:30 a 10:00
vysunuté pracovisko
Sabinov

Námestie slobody 85
083 01 Sabinov
7:30, 10:00
a 13:00
nestránkový deň 7:30, 10:00,
13:00 a 16:00
nestránkový deň 7:30 a 10:00

Zoznam obvodných oddelení

Obvodné oddelenieTelefónFaxÚzemná pôsobnosť
OO PZ Prešov-juh
Vajanského 32
080 01 Prešov
0517734608 0961803709  mestské časti mesta Prešov: Solivar, Šalgovík a v južnej časti mestskej časti Prešova vymedzenou hranicou: križovatka ulíc Duklianska – Šafárikova, Dilongova, Metodova, Floriánova, Požiarnická, Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Kollárova po hranicu mestskej časti Prešov, južná časť tejto hranice po križovatku ulíc Duklianska – Šafárikova a v obciach: Abranovce, Dulová Ves, Haniska, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Zaborské, Zlatá Baňa
OO PZ Prešov-sever
Mirka Nešpora 44
080 01 Prešov
0517713176 0961803809  mestská časť mesta Prešov: Cemjata, Kyslá Voda, Nižná Šebastová, Vydumanec a severná časť mestskej časti Prešov vymedzenou hranicou: križovatka ulíc Duklianska - Šafárikova, ulica Šafárikova, Dilongova, Metodova, Floriánova, Požiarnická, Obrancov Mieru, Pod Kalváriou, Kolárova po hranicu mestskej časti v Prešove, severná časť tejto hranice po križovatku ulíc Duklianska – Šafárikova a v obciach: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubotice, Ľubovec, Miklušovce, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Žipov 
OO PZ Drienov
Revolučná 1
082 04
0517931203 0961803889  Drienov, Brestov, Bretejovce, Červenica, Drienovská Nová Ves, Janovík, Kendice, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lúčina, Mirkovce, Petrovany, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Tuhriná, Varhaňovce, Žehňa
OO PZ Chminianská Nová Ves
K ihrisku 31
082 33
0517795133  0961803899  Chminianska Nová Ves, Bertotovce, Fričovce, Hendrichovce, Hrabkov, Chmiňany, Chminianske Jakubovany, Kojatice, Križovany, Lipovce, Ondrašovce, Ovčie, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz
OO PZ Jarovnice
Jarovnice č. 105
082 63
0514594022 0961803979  Jarovnice, Daletice, Hermanovce, Lažany, Ražňany, Renčišov, Svinia, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov 
OO PZ Kapušany
Poštova 3
082 12
0517941133  0961803859  Kapušany, Lada, Čeľovce, Demjata, Fulianka, Chmeľov, Chmeľovec, Lipníky, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, Podhradík, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Trnkov, Tulčík, Vyšná Šebastová 
OO PZ Lipany
Námestie Sv. Martina 37
082 71
0514572333  0961803869  mesto Lipany a obce Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Dubovica, Ďačov, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lúčka, Milpoš, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká 
OO PZ Sabinov
Námestie slobody 5
083 01 Sabinov
0514521186 0961803949 mesto Sabinov a obce Bodovce, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Drienica, Hanigovce, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Ľutina, Olejníkov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Uzovce 
OO PZ Veľký Šariš
Prešovská 76
082 21
0517762992 0961803839 mesto Veľký Šariš a obce Fintice, Geraltov, Gregorovce, Malý Slivník, Malý Šariš, Medzany, Mošurov, Terňa, Veľký Slivník, Záhradné, Župčany 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru


+421 51 7465 570 (tel. ústredňa)
+421 51 7465 586 (fax)
www.minv.sk/?uvod
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Fakultná poliklinika s nemocnicou J. A. Reimana

(00421-051) 7011 111 spojovateľka
(00421-051) 7011 020 spojovateľka pre Geriatrický pavilón
(00421-051)-772-22-47 fax riaditeľstvo

Kontakt

 Adresa  Orienatačná mapaTelefón  E-mail 
IČO 00610577
DIČ 2021281559
IČ DPH SK2021281559
FNsP J.A.Reimana Prešov
Jána Hollého 14
081 81
GPS súradnice
48.997486903
21.256688833
48° 59' 50.9528" N
21° 15' 24.0798" E
navigácia
areál
vedenie
hovorca
e-mail adresa pre posielanie faktúr:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dôležité osoby

FunkciaMenoTelefónE-mail
vedúca ekonomického odboru Ing. Alena Kaščáková 7011838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vedúca oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistiky Mgr. Eva Pavliková 7011201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vedúca personálno-mzdového odboru Mgr. Janka Kajňáková 7011299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vedúca oddelenia kontroly a sťažností PhDr. Nadežda Peřinová, PhD. 7011815 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vedúci odboru informatiky Ing. Milan Haliena 7011561
0905615178
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy