2% DANE ZAMESTNANEC

pdfPostup krokov na preukazanie 2% dane pre zamestnancov 2015

word Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2015 2

word Vyhlásenie 2% 2015

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy