Renáta Kuková ocenená vrámci Krajského srdca na dlani 2013

Prešovské dobrovoľnícke centrum

12. ročník slávnostného oceňovania dobrovoľníkov, ktorí prispeli k rozvoju Prešovského kraja  sa uskutočnil  dňa 10.12.2013 v Prešove v rámci programu Vianočných trhov. Hodnotiaca komisia pracovala pod vedením Mgr. Veroniky Slaninkovej, redaktorky a moderátorky RTVS, organizačnej zložky Rádia Regina Košice.

V  prekrásnom kultúrnom programe vystúpil destský folklórny súbor Dúbravienka a Havrančatá. Celý program dôstojne ukončilo NOSTRO CANTO – Miešaný spevácky zbor Prešovskej univerzity v Prešove.

Hodnotiaca komisia pre rok 2013 pracovala v tomto zložení: Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC; Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddlenia kulúry a športu MsÚ v Prešove;  Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka a moderátorka RTVS pracovisko Košicie; Mgr. Lenka Smetanková zastupuje Rozvojové partnerstvo – OZ so sídlom vo Veľkom Šariši; Mgr. Dagmar Verešpejová z Rady mládeže Prešovského kraja; Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., koordinátorka projektu v PDC v Prešove; Ing. Eduard Vokál, primátor mesta Lipany. Všetci svoju činnosť vykonávali ako dobrovoľníci a niektorí už dlhodobo.

V roku 2013 prišlo v časovom limite 13 návrhov/nominácií pre jednotlivcov a 1 nominácia pre kolektív študentov z Prešovskej univerzity. Z uvedeného počtu vybrala hodnotiaca komisia  a následne
ocenila 5 jednotlivcov, pričom udelila aj mimoriadne ocenenie. V skupine si ocenenie odniesli 2 manželské páry. Uznanie sa dostalo týmto nominovaným:

Jednotlivci:
Mgr. Katarína Liptáková z Popradu:
Už 9-rokov sa venuje v  mládežníckej organizácií mladým ako dobrovoľníčka. Má veľkú silu a schopnosť vytvoriť nenútenú atmosféru a tú neprestáva šíriť ďalej. Dnes vedie zmiešanú 20-člennú skupinu animátorov strediska DOM v Poprade, kde aj začínala. Pochádza zo siedmich súrodencov, pre ktorých je vzorom. Rovnako ju obdivujú všetci, ktorí ju poznajú. Po autohavárií sa nanovo učila chodiť a dnes stojí pevne na svojich nohách.  
Nomináciu poslal: Ján Maturkanič, predseda strediska DOM v Poprade.

Mgr. Renátka Kuková z Prešova:
Je vydatá, má skoro dospelú dcéru a napriek tomu, že je pripútaná na invalidný vozík pomáha ďalej. Ako bývala učiteľka doučuje deti. Niekoľko rokov pripravovala časopis pre OZ. Dnes pracuje v chránenej dielni OZ TOLAMIR. Spolu s Inge Doležalovou sú priateľky a tvoria tím, ktorý naštartoval myšlienku mapovania diania v Prešove a informovania o sociálnej pomoci. Projekt nadobudol jasné kontúry a Renátka sa pustila do práce. Napriek vozíku, je plná optimizmu, nápadov a rada sa zapojí do rôznych aktivít.
Nomináciu podpísali 6 občania pod vedením PhDr. Matúša Hábera, riaditeľa sekcia služieb občanov.

Pani Ruženka Berežná z Prešova:
Ocenená za dlhodobú aktivizáciu žien z mesta Prešov a okolia, ktoré spojila v Klube podnikavých žien. Nejde o podnikateľky, ale o ženy, ktoré sa vzájomne učili, vzájomne sa podporujú a usmerňujú v tom, čo majú podniknúť, aby sa zo zlej situácie vymanili. Aktuálne ide o pomoc týraným ženám, ale aj iným skupinám. V rámci svojich aktivít realizujú rôzne motivačné aktivity pre ženy, ale aktuálne pripravujú pomoc pre deti a rodiny s autizmom.  
Nomináciu zaslala skupina žien z Klubu podnikavých žien, konkrétne pani Vierka Palenčárová.  

Mgr. Michaela Momotová z  Medzilaboriec:
Členka Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, z ktorého vyprofilovala 15-člennú spevácku skupinu, ktorú vedie  od roku 2010. Členmi zboru sú študenti SŠ, VŠ, odchovanci DD v Medzilaborciach, ktorých spája a formuje cez spev a hudbu. Pred rokom začala fungovať pri zbore aj detská zložka, ktorú dirigenta vedie. Zbor sa stretáva 1x týždenne, ale skúšky sú aj častejšie, podľa potrieb a často aj u nej doma. V tomto čase sa Zbor pripravuje na nahrávku svojho prvého CD a to všetko je zásluhou Mišky.
Nomináciu podpísali: Mgr. Zuzana Petrovajová, Tina Gubová, Ľuboš Savčák

Mgr. Valéria Kubíková z Prešova:
Zasvätila život postihnutým ako špeciálny pedagóg, ale aj ako dobrovoľníčka v Združení pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Prešove, kde pôsobí už 20 rokov. Robí s deťmi nácvik tanca, výrobu drobných predmetov, organizuje besedy, návštevu výstavy, knižnice a pod. Prichádza k deťom 1x týždenne. Podieľa sa na príprave i realizácií projektov, ktoré pomáhajú deťom zažiť niečo nové, pocítiť úspech a podobne.
Nomináciu prišla od pani Magdalény Vuzňákovej, predsedníčky ZPMP v Prešove.

MIMORIADNÉ OCENENIE PATRÍ
Pre pána Michala Soroku z Bardejova:
Nominácia za celoživotné angažovanie sa v dobrovoľníckom hasičskom zbore v Bardejove. V minulosti bol pán Soroka pracovník hasičského zboru ako profesionál a vo výchove mladších pokračuje ďalej.  Vykonáva preventívnu protipožiarnu činnosť, robí rozhodcu na súťažiach mladých hasičov a dorastu. Vykonáva inštruktora pre funkcionárov a členov v obciach okresu Bardejov. Ročne takto odpracuje asi 310 hodín dobrovoľníckej práce.
Nominoval ho Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bardejove na čele s riaditeľom  Alojzom Strakom.

V skupine :  tu sa komisia rozhodla oceniť   MOTIVAČNÝ TANDEM
1) Manželov Kuckovcov  -  Drahušu a Slava z obce Medzany pri Sabinove.
Drahuša pracuje s deťmi už 20 rokov a neskôr sa k nej pridal aj manžel Slavo, ktorý ju vždy podporoval a sám už 7 rokov vedie deti v obci, ktorá je známa tým, že má veľkú komunitu Rómov. Ako rodina so 4 deťmi majú neľahkú finančnú situáciu, ale napriek tomu pomáhajú iným, vedú mladých k napredovaniu a úcte k rodine.  
Nomináciu poslal Mgr. Juraj Králik, predseda e-Rka Hnutie kresťanských spoločenstiev dertí v Prešove.

2) Manželia Ľubomír a Veronika Kasinovcí  zo Starej Ľubovne:
Manželia sú už 2 roky pre zariadenie veľkou dobrovoľníckou posilou. Zúčastnili sa na 22 podujatiach a  odviedli minimálne 280 hodín práce. Cenná je nielen ich fyzickú pomoc a prítomnosť, ale aj odborné poradenstva a sponzorstvo,  ktoré poskytujú pri dokumentácii podujatí. Ide o video záznamy, výrobu fotiek, čo  sa výrazne prejavilo pri skvalitnení propagácie zariadenia. Viď. web. stránka. Pani Veronika často podujatia aj moderuje a pomáha svojím odborným a kreatívnym pohľadom. Cenné je, že ako podnikatelia dokázali svoju empatiu a chuť pomáhať ohrozenej skupine ľudí.
Nominovala ich Mgr. Miriam Gáborová, manažérka Domu sv. Anna v Starej Ľubovni a PhDr. Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove ktorej súčasťou je uvedené zariadenie.

Rytierov dobra hľadáme už niekoľko rokov a spoznávame ich radi, lebo sú inšpiráciou pre nás   i svoje okolie.  Za obdobie rokov 2001 - 2013 bolo v Prešovskom kraji nominovaných 185 dobrovoľníkov, pričom ocenených bolo 66 jednotlivcov  a  8 kolektívov, ktoré pôsobia v Prešovskom kraji.  Našou inšpiráciou bol Svetový deň dobrovoľníctva – 5. december, ktorý OSN vyhlásila sa za účelom zviditeľnenie ľudí a organizácií, ktoré fungujú na dobrovoľníckej báze.  Ceníme si skutočnosť, že naším patrónom   je  sv. Mikuláš. Ktorý je príkladom pomoci, obetavosti, cnosti.  
Verím, že my, ale aj VY vydržíte hľadať dobro v sebe, ale aj v iných, aby DOBRO prehlušilo ZLO.

Spracovala: Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC. – 0908/217080
PDC OZ, Ul. 17. Novembra 11, Prešov / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dovolím si tu ešte raz zo srdca zablahoželať "ČLOVEKU S VEĽKÝM SRDCOM" a to Renátke Kukovej, ktorá je pre mňa a ďalších, slniečkom a hnacím motorom do realizácie ďalších aj spoločných nápadov. Je nielen skvelou kolegyňou, priateľkou, ale hlavne VEĽKÝ ČLOVEK s úsmevom. RENÁTKA, ďakujem, že si! Prajem Ti hlavne veľa zdravia, šťastie, lásku, spokojnosť, úspechov, úsmevov, slniečka v duši a milých ľudí nablízku. Teším sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu. :-)

1475836_712...
1475836_712069538803554_1958753535_n 1475836_712069538803554_1958753535_n
546013_7120...
546013_712069535470221_2139375313_n 546013_712069535470221_2139375313_n
vav_darcek_...
vav_darcek_intro vav_darcek_intro
1012800_712...
1012800_712069635470211_1714348343_n 1012800_712069635470211_1714348343_n
1462972_712...
1462972_712069682136873_319841262_n 1462972_712069682136873_319841262_n
1471267_712...
1471267_712069545470220_205552435_n 1471267_712069545470220_205552435_n
1466067_712...
1466067_712069712136870_511626202_n 1466067_712069712136870_511626202_n
996703_7120...
996703_712069758803532_1698048106_n 996703_712069758803532_1698048106_n
1467302_712...
1467302_712069805470194_1474862028_n 1467302_712069805470194_1474862028_n
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy