IAZASI logo horizontalESF-logoinkluzia

 

 OZ TOLAMIR v termíne od 1.11.2014 do 31.10.2015 realizuje projekt s názvom: „Asistent sociálneho pracovníka – vytvorenie pracovného miesta “, ITMS kód: 27120230148, podporeného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Cieľom projektu je vytvorenie pracovného miesta a zabezpečenie zamestnania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Medzi hlavné aktivity patrí vytvorenie pracovného miesta pre osobu znevýhodnenú na trhu práce profesijne zamerané školenie pre zamestnanca prijatého na pracovné miesto vytvorené v rámci projektu, tútorstvo. Podpornými aktivitami je riadenie projektu, publicita a informovanosť . Miestom realizácie aktivít je Prešov, Hlavná 50.

Výška nenávratného finančného príspevku je 15 270,78 EUR.

V rámci realizovaného projektu OZ rozšírilo svoju činnosť v novembri 2014 o pôsobenie ďalšieho zamestnanca v OZ TOLAMIR, ktorý v rámci svojej pracovnej náplne asistuje sociálnej poradkyni pôsobiacej v OZ a ktorý vykonáva pracovnú činnosť pod tútorským dohľadom.

Kontaktné údaje: OZ TOLAMIR, Hlavná 50, 080 01 Prešov, mob: 0948 771 720,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 

 Zmluva o poskytnutí služby

 Zmluva - stravné lístky

www.esf.gov.sk  www.iazasi.gov.sk 
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy