Zasaď si svoj strom

Dobrovoľnícke organizácie z Prešovského kraja pripravili niekoľko akcií do ktorých sa môžu pridať aj ľudia, ktorí o dobrovoľníctve len uvažujú.
Pomáhať môžu pri obnove hradu, pri archeologickom výskume, pri finančnej zbierke, pri sprevádzaní seniorov, ale aj pri revitalizácií parku. Viac informácií o ponukách nájdete v prílohe.
Stabilní dobrovoľníci a nadšenci už toho urobili dosť, ale okolo nás je ešte veľa vecí, ktoré by sme radi zmenili.

ZpS Harmónia, Prešov - Cemjata a Prešovské dobrovoľnícke centrum
s partnermi
Stredná odborná škola Lesnícka Prešov, Školské hospodárstvo Cemjata,
Sociálny Prešov a Gréckokatolícka charita Prešov
štartujú 29. septembra 2014
revitalizácia parku v Zariadení pre seniorov, Prešov - Cemjata
ZASAĎ SI SVOJ STROM
ako celodenná akciu v Zariadení pre seniorov, Prešov - Cemjata.

Každý si tam môže zasadiť svoj strom a venovať mu potom pozornosť aj počas celého roka.
Aktívnych oceníme a v závere s oddýchneme pri občerstvení.

Všetky aktivity prebiehajú v rámci projektu "Dobrovoľnícka flotila", ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR a realizuje ho Prešovské dobrovoľníckym centrum so sídlom v Prešove.

Verím, že aj tieto aktivity sa dostanú do Vášho zorného poľa.

Tešíme sa na vaše doplňujúce otázky na ktoré rada odpovie

Bc. Juliana Hajduková,
predsedníčka PDC
Prešovské dobrovoľnícke centrum
Ul.17. novembra 11, 08001 Prešov
051/ 7711676; 0908 217 080
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://pdcentrum.weebly.com

plagat zasad si svoj strom 2014

Autorka: Bc. Juliana Hajduková
zverejnila: -rk-

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy