Harmónia medzi generáciami v Harmónii

generačné stretnutie

Ranné vykukávajúce teplé slnečné lúče predpovedali, že nás čaká pekný deň.  Úprimne povedané, tešili sme sa tomu, pretože to bol deň, na ktorý sme naplánovali jedno medzi generačné stretnutie. Od nápadu, ktorý skrsol v hlavách Mgr. Inge Doležalovej a Mgr. Renáty Kukovej uplynul nejaký čas.

Predchádzali mu však dlhodobé prípravy a hlavne museli sme niečo vymyslieť, keďže akákoľvek finančná dotácia sa rozplynula ako mydlová bublina. No my sa nevzdávame a webový portál Sociálny Prešov postupne prekonávajúci väčšie, či menšie prekážky, postupne ide ďalej a napĺňa svoje ciele. Dali sme hlavy dokopy a dnes je na svete jedna krásna akcia, ktorej súčasťou bola  ľudskosť, ochota, porozumenie, tolerancia a obetavosť. No nebudem predbiehať, čítajte ďalej a sami sa presvedčte, že ani jedným slovíčkom som nič neprehnala.

Pracovný týždeň sa prehupol do svojho piatkového dňa s dátumom 14. jún 2013. Mestom sa ráno ponáhľali všetci za svojimi pracovnými povinnosťami, len hlúčik dvadsiatich prvákov z 1.C zo ZŠ Májového námestia v Prešove, vyzbrojený batôžkami a zvedavými otázkami nesmeroval do školy ale na Cemjatu v doprovode svojej triednej učiteľky Mgr. Alžbety Grucovej a pani vychovávateľky Zdenky Galeštokovej.
Po príchode nás milo privítali pracovníci ZpS Cemjata so svojimi klientmi a útočisko na zopár hodín nám poskytla oddychová zóna Harmónia. Ohniská s kotlíkmi na varenie guľášu čakali na zapálenie. A deti so zatajeným dychom pozorovali, či ujo kuchár Jozef Turčík s ujom Jankom zapália oheň, aby mohli pripraviť chutný obed.

Po krátkom občerstvení sa začal napĺňať cieľ akcie – „Spoločne sa učíme, tvoríme a hráme...“. Deti sa pousádzali pomedzi starkých, ktorí už háčkovali, plietli košík, či tkali a začala sa tvorivá dielňa v prírode. Netrvalo dlho a chlapci s dievčatami sa tak pohrúžili do svojej kreatívnej činnosti, že zabudli pomaly rozprávať. Ani si nevšimli, že ich nadšenie a elán si prišiel pozrieť riaditeľ Sekcie služieb občanom PhDr. Matúš Háber. Maľovali, zdobili kamienky, naučili sa servítkovú metódu, strihali, lepili a kreslili. Po dvoch hodinách snaživej práce vznikla galéria krásnych výrobkov.

Prekvapenie prišlo v podobe chutných a voňavých pečených buchiet, ktoré upiekli v zariadení pre seniorov. Doplnila sa potrebná energia a hor sa do ďalších športových aktivít – hádzalo sa na cieľ, farebnými kolieskami a loptičkami, nechýbali preteky v skákaní vo vreci, kolky a rôzne iné činnosti.

Naše poďakovanie patrí určite aj rodičom detí 1.C, ktorí prispeli finančne na materiálne zabezpečenie. Zvlášť mamičkám pani Vančíkovej a pani Briešťanskej, ktoré prišli a pomohli, pretože, každá ruka bola potrebná. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Alžbete Grucovej a pani vychovávateľke Zdenke Galeštokovej, že sa zapojili so svojimi žiakmi do tejto akcie. V neposlednej miere naše poďakovanie patrí aj Sekcii služieb občanov pri MsÚ Prešov za ich dôveru a aktívnu podporu.

Máme za sebou prvé medzi generačné stretnutie. Išli sme do toho s obrovským nasadením a elánom. Tá neopísateľná atmosféra sa nedá vyjadriť. Najvýstižnejšie reagovali klienti, keď  povedali: „... už dávno sme nepočuli detský džavot. Príďte častejšie.“. Tieto slová nás, organizátorov len utvrdili, že sme sa vybrali naozaj tou „správnou cestou“.

Organizačný tím: Mgr. Inge Doležalová OZ Regióny pre všetkých a Mgr. Renáta Kuková OZ TOLAMIR

14.6.2013 0...
14.6.2013 031 14.6.2013 031
14.6.2013 0...
14.6.2013 029 14.6.2013 029
14.6.2013 0...
14.6.2013 096 14.6.2013 096
14.6.2013 0...
14.6.2013 098 14.6.2013 098
14.6.2013 0...
14.6.2013 0971 14.6.2013 0971
14.6.2013 0...
14.6.2013 071 14.6.2013 071
14.6.2013 0...
14.6.2013 097 14.6.2013 097
14.6.2013 0...
14.6.2013 099 14.6.2013 099
14.6.2013 1...
14.6.2013 103 14.6.2013 103
14.6.2013 1...
14.6.2013 100 14.6.2013 100
14.6.2013 0...
14.6.2013 066 14.6.2013 066
14.6.2013 0...
14.6.2013 0661 14.6.2013 0661
14.6.2013 0...
14.6.2013 052 14.6.2013 052
14.6.2013 0...
14.6.2013 090 14.6.2013 090
14.6.2013 0...
14.6.2013 030 14.6.2013 030
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy