II. medzinárodná vedecká konferencia

II. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
„Sociálna starostlivosť v súčasnosti a v budúcnosti, u nás a v Európe“
sa uskutoční v dňoch 23. a 24. apríla 2015
v priestoroch PKO v Prešove.

Hlavným organizátorom je ZpS Harmónia - Prešov, Cemjata v spolupráci s VSZSV Sv. Alžbety, Bratislava, ÚZSV P.P. Gojdiča, Prešov, PSK a Mesto Prešov.
Záštitu preberá primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Do druhého ročníka sa organizačne zapája aj OZ Sociálny Prešov.
Predpokladáme s účasťou odborníkov z Holandska, Českej republiky, Poľska, a sme v kontakte s odborníkmi zo Španielska a Anglicka.

Zámer podujatia:
Pojem kvalita už nerezonuje iba vo výrobnej sfére, ale dostal sa do služieb – verejných i sociálnych, kde sa stáva kľúčovým pojmom. V západoeurópskych krajinách sa už v sedemdesiatych rokoch začalo s reformou verejnej správy a deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. Začalo sa hovoriť o ich humanizácii a kvalita sa mala zvyšovať zavadzaním manažérstva kvality. Na jej zvýšenie sa začali využívať štandardy kvality v sociálnych službách. Všetkými týmito procesmi musí prejsť aj naša spoločnosť a sociálna práca. Do sociálnych služieb sa aj u nás zavádzajú štandardy kvality, prebieha ich humanizácia a začína sa s ich deinštitucionalizáciou.
Preto sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb aj s touto konferenciou na tému:

„Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe“

Ciele konferencie:

 • Definovať kvalitnú sociálnu službu a nástroje k zlepšeniu nepriaznivej sociálnej situácie ľudí v spoločnosti
 • Podnietiť diskusiu medzi odborníkmi o procese humanizácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb
 • Identifikovať potreby pre poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Tematické okruhy konferencie: 

 • Sociálne služby u nás
 • Sociálne služby v západnej Európy
 • Zariadenia sociálnych služieb a ich alternatíva
 • Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie
 • Terapeutické metódy v práce s rôznymi kategóriami prijímateľov sociálnej služby
 • Starostlivosť v komunitnom prostredí
 • Potreba individuálneho prístupu
 • Aktivizácia seniorov

Takéto medzinárodné podujatia sú veľmi významné pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb a získavanie skúsenosti v tejto oblasti. Sociálna starostlivosť predstavuje dôležitú časť modernej spoločnosti a preto je potrebné stále podporovať jej rozvoj.

Bližšie informácie nájdete v prílohách článku

pdfOrganizačné pokyny v angličtine
Organizačné pokyny v slovenčine
Spravodaj

wordZáväzná prihláška

Súvisiace články

agentura

akademy