Súčasnosť a budúcnosť sociálnych služieb

Po roku sa v Prešove konala medzinárodná vedecká konferencia o sociálnych službách. Zúčastnili sa jej i experti z Holandska, Anglicka, Poľska či Českej republiky. Odborníci v Prešove vo štvrtok riešili sociálne služby a aktuálne trendy v tejto oblasti. Základnou otázkou je, aké sú sociálne služby v súčasnosti, kam smerujú a ako majú byť nastavené kritériá u nás i vo svete.
Prešov sa stal centrom vedeckého dialógu o podobe sociálnych služieb. Na medzinárodnej konferencii odprezentujú odborníčky a odborníci zo sociálnej oblasti štyridsať odborných príspevkov.

Počas dvoch dní sa mesto Prešov stáva centrom vedeckej diskusie. Cieľom druhého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe“ je prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb. Je to aj z dôvodu, že pojem kvalita už nerezonuje iba vo výrobnej sfére, ale dostal sa aj do verejných i sociálnych služieb.
„Sociálne služby sa týkajú sa všetkých. Aj my, ktorí sme produktívni a máme svoje zamestnania, nevieme, kde sa ocitneme zajtra a či ich tiež nebudeme potrebovať,“ konštatoval riaditeľ Zariadenia pre seniorov Harmónia v Prešove Slavko Poptrojanovski z organizačného výboru.

„Prešov hostí významnú medzinárodnú vedeckú konferenciu. Každé takéto odborné fórum vytvára priestor na výmenu skúseností a získanie nových poznatkov, čo má dopad na kvalitu poskytovaných služieb,“ zdôraznila Terézia Bilasová z Mestského úradu v Prešove.
Zastúpenie na konferencii mali aj pracovníci zariadení Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Župa je zriaďovateľom 27 zariadení, ktoré ponúkajú klientom spolu 2 300 miest.
„Zameriavame sa na vzdelávanie zamestnancov. Cieľom je zvyšovanie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti,“ povedala Tatiana Pavľučuková zo sociálneho odboru PSK.

Kvalitu poskytovania sociálnych služieb skloňovali viacerí odborníci.
„Je potrebné dosiahnuť, aby boli dostupné pre každého človeka a nebrzdil ich obsah peňaženky. Každý musí mať možnosť prístupu ku kvalitným službám, to je méta, ktorú chce dosiahnuť Slovensko i bohatšie štáty,“ vyjadrila sa prorektorka Vysokej školy sv. Alžbety Mária Bielová.
Podľa jej slov Slováci nie sú cynickí, ale často majú dve zamestnania, aby uživili rodinu, a je problematické poskytovať takú opateru starším ľuďom ako v minulosti.

Predstavili nové metódy
„Minulý rok sme si predsavzali, aby nebol prvý a posledný ročník. Naša vysoká škola je v tínedžerskom veku, ale vychovala mnoho absolventov, ktorí pokračujú v praxi ako profesionáli... Podujatie prinesie nové trendy, možnosti a poznatky, ktoré budú účastníci využívať pri napĺňaní v reálnom živote. Sociálne služby boli, sú a budú potrebné, v každom štáte a v každej dobe,“ doplnil Štefan Bugri, riaditeľ Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.
Doplnil, že škola sa venuje viacerým projektom i v krajinách tretieho sveta, ktoré sú na okraji záujmu.
Medzi zahraničnými účastníkmi bola aj Renáta Filatová z Ostravy, ktorá predstavila špeciálnu terapeutickú metódu Snoezelen-MSE.
„Ide vlastne o starostlivosť o dušu, Je to metóda špeciálne pedagogicky, s využitím psychológie a je určená osobám hlavne s psychickým postihnutím,“ objasnila.

Všetkými procesmi skvalitňovania sociálnych služieb by totiž podľa slov organizátorov mala prejsť aj naša spoločnosť a sociálna práca ako taká. Svoje poznatky, návrhy i skúsenosti tak počas dvoch dní sa prezentovalo takmer šesť desiatok odborníčok a odborníkov zo sociálnej teórie i praxe.
Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ktorá konferenciu vníma ako priestor na konštruktívnu diskusiu o kvalite i perspektíve tejto oblasti. Sama ju totiž vníma ako nosnú, keďže venovala veľkú časť svojho pracovného i osobného života sociálnej oblasti. „Niekedy je jednoduché podporiť človeka jednorazovou pomocou, je to však zároveň krátkozraké. Vhodnejšia je systematickosť, dlhodobosť a predovšetkým odbornosť,“ povedala vo svojom príhovore.

Organizátormi podujatia sú Zariadenie pre seniorov „Harmónia“ - Prešov, Cemjata v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústavom sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom - odborom sociálnym a partnermi OZ Strieborné krídla, SOCIÁLNY PREŠOV, o. z., OZ TOLAMIR.

Organizátori už pri otvorení konštatovali, že vzhľadom na zvyšujúci sa záujem veria, že sa z tohto podujatia stane pevná tradícia v kalendári podujatí sociálnej sféry. Dvojdňová konferencia sa uskutočnila v historickej sále Čierneho orla.

mvk2_2015_0...
mvk2_2015_002 mvk2_2015_002
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_006 mvk2_2015_006
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_008 mvk2_2015_008
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_004 mvk2_2015_004
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_001 mvk2_2015_001
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_009 mvk2_2015_009
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_010 mvk2_2015_010
mvk2_2015_0...
mvk2_2015_005 mvk2_2015_005

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy