Webový portál www.socialnypresov.sk
s partnermi OZ Regióny pre všetkých, OZ TOLAMIR
a MsÚ Prešov, sekcia služieb občanom, oddelenie
sociálnych služieb
vyhlasujú fotografickú súťaž

BARIÉRY  POD  LUPOU

„Zapchajme si na štyri dni uši a budeme lepšie počuť.
Zavrime si na štyri dni oči a uvidíme podstatne viac.
Posaďme sa na invalidný vozík
a za štyri dni zmeníme svoj postoj k veciam,
ktoré sa dotýkajú iných.“
Peter Bódy

 

Všetkým obyvateľom mesta Prešova a blízkeho okolia dávame do povedomia štart novej fotografickej súťaže BARIÉRY POD LUPOU. Súťaž je vekovo neobmedzená, súťažiť môžu mladí ale aj tí skôr narodení, muži, či ženy... Všetci tí, ktorí vnímajú svet okolo seba. Neváhajte a zapojte sa! Prihlášky so svojimi fotografiami môžete zasielať až do 15. júna, kedy prebehne uzávierka prvého kola a spustí sa verejné hlasovanie.

V súčasnosti sa čoraz viac dostáva do povedomia myšlienka prístupnosti prostredia aj pre nás handicapovaných. Čoraz viac nás, ľudí používajúcich invalidný vozík, môžete vidieť v nákupných centrách, ako si niečo vybavujeme v banke a na pošte, navštevujeme zábavné centrá, reštaurácie alebo len tak trávime čas so svojimi priateľmi pri káve.

Zdá sa vám to ako úplne fantastická vec ako môže byť niekto tak samostatný, aj keď má vážne zdravotné postihnutie? Nie, nie, nie je to žiadna senzácia. Patríme taktiež do spoločnosti a chceme rovnako využívať všetky služby ako ostatní. Musíme mať na to však vytvorené fyzické podmienky ako sú parkovacie miesta, plošiny, rampy, výťahy, toalety, nadjazdy a množstvo ďalších vecí, ktorými sa zaoberá „bezbariérová“ architektúra. No verte mi, že miest, ktoré by boli takto zabezpečené je ešte vždy málo. Aj keď sa to v poslednom čase predsa len pohlo o poriadny kus dopredu, ešte stále narážame na bariéry, ktoré si zdraví ľudia ani neuvedomujú. Sú tu schody, úzke priechody, vchody do obchodov, vysoké obrubníky a ďalšie. Paradoxom sú však bezbariérové úpravy, z ktorých nie je jasné komu v skutočnosti majú slúžiť. Sú to veľmi strmé nájazdy pre vozičkárov, plošiny nespĺňajúce svoj účel, stĺpy elektrického osvetlenia v prostriedku chodníkov, prechod cez priechod pre chodcov ústiaci na chodník s vysokým obrubníkom a rôzne iné „špecialitky“.

A práve toto je cieľom novej fotografickej súťaže vyhlásenej webovým portálom www.socialnypresov.sk s partnermi OZ Regióny pre všetkých, OZ TOLAMIR a MsÚ Prešov, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb. Chceme takýmto spôsobom priblížiť čo najširšej verejnosti a snáď aj kompetentným orgánom, ako občania so zdravotným postihnutím musia každodenne „víťaziť nad bariérami“, ktoré pre zdravých ľudí nepredstavujú žiadnu prekážku a často ich ani nevnímajú ako bariéru.

Otvorte prosím oči, pokúste sa vnímať svet okolo seba ináč a všetky objavené bariéry odfoťte a zapojte sa do našej súťaže. Zo všetkých fotografií vznikne na konci roka nový kalendár na rok 2014.
Podmienky súťaže a prihlášku nájdete na našich stránkach už čoskoro.

koordinátorka súťaže Mgr. Renáta Kuková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Súvisiacé články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy