Májove stretnutie členov Synapsie

14. mája 2015 sa uskutočnilo tretie tohtoročné stretnutie členov SYNAPSIE (neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou). 

Májové zasadnutie SYNAPSIE sa konalo v príjemných priestoroch Galérie Abilympiáda, ktorú prevádzkuje ZOM Prešov. Aj napriek nepriaznivému, daždivému počasiu si zástupcovia mnohých organizácií našli čas a prišli medzi nás.
V nich nás všetkých v úvode privítal zástupca ZOM Prešov Mgr. Matúš Grega. Priblížil nám činnosť ZOM Prešov a následne odovzdal slovo Mgr. Inge Doležalová (SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.). Mgr. Doležalová privítala členov Synapsie a priblížila program dnešného zasadnutia.

Osobne privítala pani Bc. Miladu Antušovú a Mgr. Ivetu Dulinovú, oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, MsÚ Prešov. Zasadnutia Synapsie sa zúčastnilo 25 zástupcov rôznych MVO, ÚPSVaR Prešov, MsÚ Prešov, zapísaných v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Programom májového stretnutia boli tieto témy:

Téma č. 1: Možnosti pridelenia nájomného bytu vo vlastníctve mesta Prešov
Téma č 2: Informácie o pripravovanom podujatí Dobročinný trh 2015 - Darujme si výnimočnosť
Téma č. 3: Letné tábory 2015 pre deti zo sociálne slabých rodín

SYNAPSIA sa niesla vo veľmi príjemnej, priateľskej atmosfére a dnes aj so zvláštnou pozitívnou energiou, za čo všetkým ďakujeme.
Ďakujeme ZOM Prešov za poskytnutie priestorov na dnešné stretnutie.

„Ďakujem všetkým za aktívnu účasť, za veľa podnetov a nových informácií” dodala Mgr. Doležalová, následne zasadnutie ukončila a informáciou o nasledujúcom stretnutí zasadnutia Synapsie, ktoré sa bude konať v netradičnom duchu. V rámci spoznávania a sieťovania organizácií sa uskutoční v priestoroch ZpS Harmónia - Cemajta. Spríjemnime si deň guľášovým posedením, spoznáme sa a zabavíme.

  zápisnica z mája

zverejnila: -rk-

majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_001 majove_stretnutie_clenov_synapsie_001
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_006 majove_stretnutie_clenov_synapsie_006
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_004 majove_stretnutie_clenov_synapsie_004
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_003 majove_stretnutie_clenov_synapsie_003
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_007 majove_stretnutie_clenov_synapsie_007
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_005 majove_stretnutie_clenov_synapsie_005
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_010 majove_stretnutie_clenov_synapsie_010
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_008 majove_stretnutie_clenov_synapsie_008
majove_stre...
majove_stretnutie_clenov_synapsie_009 majove_stretnutie_clenov_synapsie_009

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy