Marcové stretnutie členov SYNAPSIE

5. marca 2015 sa uskutočnilo druhé tohtoročné stretnutie členov SYNAPSIE (neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou). v zasadačke Stretnutia sa zúčastnilo 18 zástupcov z MVO a žiaľ, len jeden poslanec mestského zastupiteľstva.
Po privítaní a úvode Inge Doležalovou (SOCIALNY PREŠOV, o.z.) sa slova ujali noví členovia, ktorí na zasadnutie prišli po prvýkrát v tomto roku.

Programom prvého stretnutia boli tieto témy:

  1. Sociálne služby pre ženy zažívajúce násilie
  2. Ambulantné sociálne služby – závislosť v regióne

Doplnková téma: Ciele a služby Prešovského dobrovoľníckeho centra

Mgr. Nicole Fuchsová, krízová poradkyňa Záujmového združenia žien Mymamy predstavila členom Synapsie pôsobenie organizácie v Prešovskom regióne. Ich činnosť, aktivity, projekty, zamestnancov a problémami s akými sa stýkajú. O zariadení núdzového bývania hovorila Mgr. Jana Lukáčová.

Mgr. Bc. Gabriela Šostáková, riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá sa zaoberá rôznymi závislosťami v Prešovskom regióne a ako jediná organizácia na Slovenku má akreditáciu na prácu s rodinou. Oboznámila nás z ich činnosťou, štatistikami, personálnym odsadením. Načrtla problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť v meste Prešov. No bohužiaľ neúčasť kompetentných z mesta na tomto zasadnutí nám nedovolila diskutovať a následne hľadať riešenia.

Bc. Juliána Hajduková, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra nás informovala ohľadom dobrovoľníctva v meste Prešov. Ponúkla organizáciám možnosť využívať túto službu na vlastné aktivity.

Mgr. Martina Spišáková, sociálna pracovníčka neziskovej organizácií Relevant poďakovala prítomným zasadnutia Synapsie za účasť a zhodnotila tlačovú besedu k DVD sprievodcovi "A čo teraz?". Tlačová beseda sa uskutočnila na pôde neziskovej organizácie Relevant v Prešove. Tlačová beseda s prezentáciou DVD sprievodcu nielen pre odchovancov detských domovov pod názvom „A čo teraz?“.

Mgr. Inge Doležalová (SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.) všetkým prítomným predstavila nové priestory na Hlavnej 69, II. poschodie v Prešove. Popísala aká cesta viedla k získaniu priestorov, darovaného nábytku od Nadácie otvorenej spoločnosti, Bratislava a aká bude náplň využitia týchto priestorov.

Najbližšie stretnutie Synapsie sa uskutoční 30. apríla 2015. Čas a miesto stretnutia bude upresnené v pozvánke.

Stretnutia sú otvorené aj pre tých, ktorí síce nie sú členmi Synapsie, ale vidia priestor pre participáciu.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a tešíme sa na Vás na najbližšom stretnutí.

Dokumenty na stiahnutie:
Zápisnica zo stretnutia Synapsie 05.03.2015

Autor: Mgr. Renáta Kuková
Foto: Mgr. Inge Doležalová
a Mgr. Lucia Krivdová
zverejnila: -rk-

zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_003 zasadnutie_synapsie_marec_2015_003
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_004 zasadnutie_synapsie_marec_2015_004
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_001 zasadnutie_synapsie_marec_2015_001
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_007 zasadnutie_synapsie_marec_2015_007
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_008 zasadnutie_synapsie_marec_2015_008
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_005 zasadnutie_synapsie_marec_2015_005
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_002 zasadnutie_synapsie_marec_2015_002
zasadnutie_...
zasadnutie_synapsie_marec_2015_006 zasadnutie_synapsie_marec_2015_006

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy