Novembrové stretnutie Synapsie

Stretnutie SYNAPSI-e - neformálneho združenia organizácií a jednotlivcov na pomoc a podporu rodinám, deťom a mládeži v ohrození sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2014 v zasadačke MsÚ Prešov s účasťou 17 zástupcov nasledovných organizácií:

 • SOCIÁLNY PREŠOV, o.z. - Mgr. Ingrid Doležalová
 • OZ TOLAMIR - Mgr. Renáta Kuková, Mgr. Lucia Krivdová
 • MsÚ Prešov
  Mgr. Beáta Horváthová - vedúcia Oddelenia sociálnych služieb
  Mgr. Terézia Bilasová - vedúca referátu starostlivosti o rodinu, deti a bývanie
  Mgr. Iveta Dulínová - referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie
  Bc. Eva Kažimírová - referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie
 • ÚPSVaR Prešov, Oddelenie SPOD a SK - Ing. Anna Liesenerová
 • ZZŽ MyMamy - Mgr. Apólonia Sejková , Jana Lukáčová
 • Relevant, n.o. - Mgr. Anna Garanová
 • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov - Slávka Kolesárová
 • Človek pre človeka, n.o. - Marta Fottová, Terézia Baníková
 • OZ Tobiáš - Mgr. Helena Kahancová
 • POSN- Prešovský spolok nepočujúcich - Bc. Juraj Holéczy
 • Mediátor - JUDr. Vladimír Kečkeméty

Najbližšie stretnutie Synapsie sa uskutoční dňa 29.01.2015 o 13:00 hod., miesto stretnutia bude upresnené v pozvánke. Stretnutia sú otvorené aj pre tých, ktorí síce nie sú členmi Synapsie, ale vidia priestor pre participáciu.

Zápisnicia na stiahnutie

Autor: Mgr. Renáta Kuková
Foto: Mgr. Inge Doležalová
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy