POZVÁNKA na májové stretnutie Synapsie

POZVÁNKA pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú, alebo sa chcú spolu s nami podieľať na príprave a smerovaní Synapsie - prešovskej siete partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození.

Stretnutie Synapsie
sa uskutoční
14. mája 2015 o 10:00 hod.
na Masarykovej 20, ZOM galéria Abilympiáda Prešov.

Témy stretnutia:

 • 1.téma
  Možnosti pridelenia nájomného bytu vo vlastníctve mesta Prešov
  Bc. Milada Antušová, oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, MsÚ Prešov
 • 2. téma
  Informácie o pripravovanom podujatí Dobročinný trh 2015 - Darujme si výnimočnosť
  Mgr. Renáta Kuková, OZ TOLAMIR Prešov, koordinátorka podujatia
 • 3. téma:
  Letné tábory 2015 pre deti zo sociálne slabých rodín
  Informácie jednotlivých organizácií o organizovaní a zabezpečení denných, pobytových letných táborov pre deti

Zároveň pozývame všetky organizácie a všetkých, ktorí by chceli byť aktívni v rámci tohto neformálneho dobrovoľného združenia organizácií, ktoré svojimi jednotlivými a spoločnými aktivitami prispievajú k efektívnej pomoci rodinám v kríze na území mesta Prešov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

pozvánka synapsia

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy