citajme spolu-intro

"Babka, dedko, nájdeme sa ...?" – Čítame si spolu

S pojmom rozprávka sa dnes stretávame takmer na každom kroku. Obrovské reklamné bilboardy a televízne obrazovky nám sľubujú „rozprávkovú“ dovolenku, „rozprávkový“ dom, ...

Čítať ďalej

BDNS tvorime spolu-intro

"Babka, dedko, nájdeme sa ...?" – Tvoríme spolu

Staroba patrí do životného obdobia každého človeka. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života.Starneme od chvíle, ako sme sa narodili.

Čítať ďalej

jesenne kreacie intro

"Babka, dedko, nájdeme sa...?" - Jesenné kreácie

Prinášame krátky pohľad na jedno zo stretnutí, ktoré sa konalo v rámci projektu „Babka, dedko, nájdeme sa ...?“. Je to projekt Inge a Renátky zo Sociálneho Prešova a OZ TOLAMIR ...

Čítať ďalej

babka dedko intro

„Babka, dedko, nájdeme sa ...?“

Staroba patrí do životného obdobia každého človeka. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života.Starneme od chvíle, ako sme sa narodili.

Čítať ďalej

monitoring intro 2013

Monitoring 2014 - vyhodnotenie

Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v spolupráci s webovým portálom Sociálny Prešov a OZ TOLAMIR pripravilo aj v tomto roku monitoring vybraných sociálnych služieb

Čítať ďalej

monitoring intro 2013

Monitoring 2014

MONITORING SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2014 BOL UZATVORENÝ 20. OKTÓBRA 2014. Obmedzuje Vás vysoký vek alebo nepriaznivý zdravotný stav?

Čítať ďalej

nezdolatelna-rampa

Monitoring 2013

V období od 01.07. – 15.09.2013 bol v súlade so stanovenými strategickými prioritami a cieľmi na rok 2013 vykonaný prieskum – „Monitoring sociálnych služieb“.

Čítať ďalej

More Articles...

  1. Matúšové obrazy s veľkou myšlienkou - intro
  2. Bariery pod lupou - intro

Page 5 of 6

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy