"Babka, dedko, nájdeme sa ...?" - Vianočné pečenie v dome Viktória

Ponáhľanie, zhon, stres, chaos. To je motto dnešnej doby. Každý z nás je uponáhľaný, každý z nás  má svoje starosti a problémy, a veľakrát nemáme čas sa ani na chvíľu zastaviť. Vianoce sú sviatkami pokoja, lásky a radosti z narodeného Ježiška. Sú časom, kedy by si ľudia mali rozdávať radosť a vzájomne sa potešovať.

Dňa 22. decembra sme sa mohli stať svedkami toho, že aj v dnešnej dobe plnej zhonu a stresu je niečo také možné. V dome Viktória na Cemjate sa uskutočnilo Vianočné pečenie a zdobenie medovníkov, ktorého sa zúčastnili nielen domáci seniori, ale pomáhali im aj deti z detského domova.

Bol to krásny čas, plný pohody. V dome zavládla príjemná a uvoľnená atmosféra, ktorá vyčarovala úsmev nejednému účastníkovi tejto milej aktivity. Deti si vykrajovanie a zdobenie perníkov náramne užívali, a starkí sa tešili zo vzájomnej spolupráce s malými pomocníkmi. Spoločne si aj zaspievali. Detičky na záver dostali milé darčeky, a za zvuku kolied sa zhovárali o spoločných zážitkoch z celého dňa. Starkí boli veľmi nadšení z návštevy detí, a ani lúčenie napokon nebolo ľahké :)

Podobné stretnutia sú pekným príkladom toho, že Vianoce sú nielen o darčekoch, snehu, či ….., ale aj o láske ktorú si môžeme vzájomne odovzdávať aj skrz maličkosti.

020
020 020
015
015 015
004
004 004
008
008 008
014
014 014
007
007 007
017
017 017
005
005 005
016
016 016
019
019 019

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy