Matúšové obrazy s veľkou myšlienkou

Vianoce sú obdobím vyvrcholenia roka a zároveň aj obdobím radostného očakávania nielen toho, čo si nájdeme pod vianočným stromčekom, ale aj toho, čo nové nám prinesie nadchádzajúci rok. Na záver roka sme prispeli aj my malou nádielkou pre talentovaného nepočujúceho maliara Matúša Baňasa.

Občianske združenie OZ TOLAMIR, Sociálny Prešov v spolupráci so Sekciou služieb občanom a oddelením sociálnych služieb MsÚ Prešov rozhodlo zorganizovať galériu tvorby tohto talentovaného mladého muža, ktorá bola slávnostne otvorená 16. decembra 2013 o 14,30 hod. v priestoroch Kancelárie sociálneho poradenstva.
V tomto predvianočnom čase sa na nej zúčastnili hostia: primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari, riaditeľ Sekcie služieb obyvateľom PhDr. Matúš Háber, riaditeľ Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej Mgr. Peter Borovský a jeho kolegovia zástupkyňa riaditeľa Mgr. Patrícia Maňáková a učiteľ odborných predmetov Ing. Peter Guľaš.
Nechýbali Matúšovi rodičia, sestra Daniela, spolužiaci a známi. V priestoroch Kancelárie sociálneho poradenstva sa zišlo asi 50 hostí.

MATÚŠ BAŇAS je 21 ročný študent 5. ročníka Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, študijný odbor grafik digitálnych médií. Je od narodenia ťažko sluchovo postihnutý, no s veľkým výtvarným talentom.
Od roku 2009 až 2013 sa umiestňuje na popredných miestach súťaže Záujmovo umeleckej činnosti v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí predovšetkým maľovanie. Má rád pobyt v prírode, prácu v záhrade, obľubuje zvieratá a prácu s počítačom. Je manuálne zručný a vo veľkej miere kreatívny.

Ďakujeme všetkým, ktorí v nemalej miere prispeli pri organizácii tejto výstavy. Zvlášť patrí poďakovanie Mgr. Patrícii Maňákovej, Ing. Petrovi Guľašovi, firme D.A.H, ktorá vytlačila fotografie malieb, Mgr. Eve Kakaščíkovej z Kancelárie sociálneho poradenstva, Mgr. Renáte Kukovej z OZ TOLAMIR za celkovú organizáciu výstavy, firme TIDE s.r.o., firme KreArt Prešov a Kvetinárstvu Slnečnica, ktorí výstavu podporili a venovali vecné dary.

Prichystať výstavu dalo zabrať všetkým, no pocit po prestrihnutí červenej stuhy stál naozaj zato. Jeho obrazy v sebe niesli cit a nachádzali sa v nich výpovede jeho duše... No kto kedy namaľoval Krista na kríži z pohľadu zhora? Len on a ešte ako dokonalo... jedinečnosť a veľkoleposť každej línie na jeho obrazoch nechýba...
Všetci sme presvedčení, že sa nám spolu podarilo pootvoriť Matúšovi pomyselnú bránu a tak vystúpiť z anonymity, aby jeho talent mohlo obdivovať čo najviac ľudí.

Čo je umenie? Ak nepoznáte odpoveď a vysvetlenie tejto otázky, stačí sa prísť pozrieť na vystavené obrazy. Originály sú vystavené do 20. decembra 2013 a fotokópie originálov do konca januára 2014.

Video z výstavy s posunkovou rečou natočilo DeafStudio Prešov: 
 http://deafstudio.net/online_video/matus_banas/

Video z výstavy natočené internetovou televíziou tv7 Prešov: 
 http://www.youtube.com/watch?v=E4GtMltDvzk

matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 020 matus_banas_vystava_2013_ 020
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 010 matus_banas_vystava_2013_ 010
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 016 matus_banas_vystava_2013_ 016
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 011 matus_banas_vystava_2013_ 011
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 008 matus_banas_vystava_2013_ 008
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 018 matus_banas_vystava_2013_ 018
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 015 matus_banas_vystava_2013_ 015
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 006 matus_banas_vystava_2013_ 006
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 012 matus_banas_vystava_2013_ 012
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 007 matus_banas_vystava_2013_ 007
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 017 matus_banas_vystava_2013_ 017
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 013 matus_banas_vystava_2013_ 013
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 019 matus_banas_vystava_2013_ 019
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 009 matus_banas_vystava_2013_ 009
matus_banas...
matus_banas_vystava_2013_ 014 matus_banas_vystava_2013_ 014

Súvisiace články

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy