logo 2015 intro

SPRÁVA z Dobročinného trhu 2015

Hlavným cieľom bolo vytvorenie priaznivých podmienok pre zosieťovanie mimovládnych organizácií, chránených pracovísk a ďalších subjektov nielen z Prešovského a Košického kraja.

Čítať ďalej
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy