Dobročinný trh 2013 - fotogaléria

dobrý trh 2013

Dobročinný trh navštívilo cca 200 občanov mesta Prešova a jeho okolia dňa 23.05.2013, aby videli, čo sa na trhu ponúka. Priestor PKO Čierny orol využilo 22 mimovládnych organizácií, chránených dielni, zariadení pre seniorov a denných stacionárov k tomu, aby prezentovali výrobky svojich klientov a členov.

 Išlo o trh, kde hlavným cieľom nebol finančný zisk, ale predstavenie širokého spektra mimovládnych organizácií. Niektoré MVO ponúkali výrobky, iné predstavili svoje služby v podobe štipendií, podporných programov a dobrovoľníctva.

Celú akciu slávnostne otvoril krátkym príhovorom primátor mesta Prešova JUDr. Pavel Hagyari. Všetkých vystavujúcich povzbudil a zároveň im poďakoval riaditeľ Sekcie služieb občanom PhDr. Matúš Háber s Mgr. Beátou Horváthovou. Na podujatí bol odštartovaný projekt Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu, ktorý na Slovensku realizujú Dobrovoľnícke centrá v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Prešove. Viac o projekte sa dozviete na stránke http://pdcentrum.weebly.com/projekty-2013.html

Dobročinný trh vytvoril priestor na spoznávanie, osvetu a vzdelávanie, ale aj samotný predaj. Kúpou výrobkov ste nepotešili len seba, ale prispeli ste k udržateľnosti zariadení, ktoré pomáhajú handicapovaným ľuďom v meste Prešov. Akciu podporil MsÚ Prešov, Sekcia služieb občanom, ktorá sa aktívne zúčastnila Dobrého trhu. Tá prezentovala nielen svoje denné centrá a zariadenia pre seniorov, ale zároveň predstavila návštevníkom aj prácu sociálneho oddelenia. Čo nás veľmi potešilo, bola účasť niektorých poslancov mesta Prešov, ktorí neváhali, našli si čas a prišli podporiť všetkých vystavujúcich.

Samospráva i štátna správa, ale hlavne verejnosť mala možnosť spoznať aktívne organizácia a následne porovnať svoju aktualizovanú databázu podporených organizácií. Možno aj toto spoznávanie prispeje k efektívnosti a podpore takých zariadení, ktoré v meste a kraji poznáme a nie tých, ktorých mená a aktivity sú občanom ukryté v databázach úradov. Bol to pilotný projekt, ktorým chceme eliminovať narastajúci problém nerovnosti a nedostatočnej informovanosti. No zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí nezapochybovali v dobro a veľkosť Dobrého trhu a ukázali kus srdca, dobroty a lásky v jednotlivých výrobkoch, pretože každé aj to najmenšie dielko malo svoj príbeh, svoju dušu.

A to je pre nás, organizátorov to najväčšie poďakovanie. Pevne veríme, že toto bol len začiatok ďalších akcií, ktoré budú ľudí spájať a nie rozdeľovať.

Akciu pripravili:
Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC)
webový portál Sociálny Prešov
Klub podnikavých žien
OZ Venuše

Akciu podporili:
MsÚ Prešov, Sekcia služieb občanom
V Prešove, 28. mája 2013

Kontakt:
Bc. Juliana Hajduková - predsedníčka PDC
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013
Dobrý trh 2...
Dobrý trh 2013 Dobrý trh 2013

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy